Betalings- og handelsbetingelser for Kontorhotel Kolding, Låsbybanke 14, 1. sal, 6000 Kolding:

Virksomheden :

Ejer : W.O. Christiansen, Trapholtparken 24, 6000 Kolding

CVR nr. : 12623038

Kontaktperson : Kirsten C. Uhrenholt

Telefon : 4062 1004

Mail : kontakt@kontorhotelkolding.dk

Virksomhedens aktivitet : Udlejning af kontorlokaler på dags- og ugebasis samt som langtidsleje.

 

Kapaciteten er mellem 4 og 8 pladser fordelt på 3 rummelige lokaler samt lejemulighed af mødelokale.

Virksomheden er beliggende Låsbybanke 14, 1. sal, 6000 Kolding.

Betalingskort, vi accepterer : MasterCard, Visa/Dankort, Visa Electron.

Virksomhedens målgruppe : Erhvervsdrivende med CVR nr.

Møblerede kontorer : Kontorerne er møblerede med skriveborde, skrivebordsstole, lamper samt ekstra borde og stole og reoler.

Betalingsbetingelser : Når lejer har reserveret en kontorplads, og via betalingsmodulet har accepteret og betalt beløbet, hæves den valgte kontorleje umiddelbart efter på lejers konto.

Købet af kontorlejen er bindende efter betalingen er gennemført.

Der ydes ikke refusion af lejen, hvis lejer ikke har udnyttet sin reservation og i øvrigt har betalt lejen.

Lejers ansvar : Ved beskadigelse af inventar herunder møblementet og lamper i kontoret vil lejer blive holdt ansvarlig og krævet betaling for beskadigelsen, svarende til en vurdering af skadens omfang og det skadedes stand.

Adfærd : Lejer har pligt til at udvise anstændig adfærd i forhold til øvrige lejere og behandle tilgængeligt udstyr, møblement, service, kaffemaskiner m.v. med omhu. Vi forventer ligeledes fra lejers side en voksen og ordentlig tone i samværet med de øvrige lejere.

Ved uacceptabel adfærd kan udlejer bortvise en lejer uagtet vedkommende har betalt sin leje.

Fortrolighedspolitik : Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet.

Forretningen vil ikke afsløre information om lejere / brugere til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at gennemføre en transaktion. Forretningen vil ikke sælge kundens navn, adresse, e-mail, kortoplysninger eller personlige data til en evt. tredjepart uden indhentning forudgående tilladelse fra lejerne.

Vejl. priser og vilkår : Lejen for de enkelte kontorpladser er angivet på hjemmesiden og dækker hhv. den fleksible dags- og ugeleje samt langtidslejen ”Iværksætterpakken”. Priserne opdateres løbende på hjemmesiden.

Ved ”ugeleje” forstås 5 sammenhængende hverdage.

Iværksætterpakke/langtidsleje omfatter leje udover en måned. Lejen etableres med en kontrakt og er som udgangspunkt med priser pr. måned og sammenholdt med antal lejere i kontoret

Såfremt der hos samme iværksætter i samme kontor bliver brug for yderligere en kontorplads og evt. endnu en plads vil prisen være som følger :

1. plads = 100% af prisen/mdr. jf. lejekontrakten.

2. plads = -40% af prisen/mdr. jf. lejekontrakten.

3. plads = -70% af prisen/mdr. jf. lejekontrakten.

Ved langtidsleje = ”Iværksætterpakken” lejes et lokale for en længere periode, der udfærdiges en lejekontrakt hvor vilkårene afviger fra dags- og ugeleje ved bl.a. følgende : ubegrænset adgang til kontoret, dvs. udlevering af en nøgle,

montering af lås på kontordøren, gratis WIFI, gratis kaffe/te og lejen vil være incl. vand, varme og el. Der vil være knyttet en 3 mdr. opsigelse til ordningen, ligesom der skal erlægges to måneders husleje som depositum forud for lejemålets start. Lejer har selv pligt til at renholde og vedligeholde kontoret.

Rengøring kan dog tilkøbes.

Mødelokale kan lejes på dagsbasis på hjemmesiden.

Såfremt mødelokalet ikke er reserveret til anden side, er dagens lejere velkommen til at benytte mødelokalet uden beregning, men de skal som anført rømme lokalet, når lokalet er reserveret til anden side. Lokalet skal altid efterlades i ryddelig og rengjort stand, hermed menes at bordpladen er tørt af og div. kopper og andet service er fjernet.

Prisændringer : Vi forbeholder os retten til at korrigere prisen / kontorplads på både dags-, uge- og langtidslejebasis under hensyntagen til udefra kommende faktorer, ændringer i skatter og afgifter samt større stigninger i nettoprisindekset og dermed indflydelse af inflation. Evt. øgede priser justeres på hjemmesiden og ved indgåelse af langtidsleje.

Opdateret pr. den 15.4.2021 /KU.